برق

اجرا و پیمانکاری

پروژه لیچینگ 1000 تنی مس نارباغی ساوه ( کارفرما شرکت زاگرس مس)

شامل اجرای عملیات:

 • سیویل
 • لوله کشی روزمینی و زیرزمینی
 • مکانیکال و مخازن
 • ابزار دقیق
 • سازه ها و پلت فرم ها
 • مهندسی و محوطه سازی
 • پیش راه اندازی و راه اندازی
سیویل

سویل: خاکبرداری، آرماتوربندی، بتن ریزی، محوطه سازی، عملیات آسفالت

گالری تصاویر

مکانیکال و مخازن

تجهیزات ثابت و دوار و مخازن ذخیره

گالری تصاویر

ابزار دقیق

برق: کابل کشی قدرت و کابل کشی کنترل
ابزار دقیق: کابل کشی و نصب تجهیزات

گالری تصاویر

سازه ها و پلت فرم ها

استراکچر و نصب تجهیزات

گالری تصاویر

مهندسی و محوطه سازی

گالری تصاویر

عملیات احداث واحد تولیدکنسانتره آهن معدن اسمالون

شامل تجهیز کارگاه کلیه عملیات :

 • سیویل
 • استراکچر
 • نصب تجهیزات یا بینگ
 • ابزار دقیق
سیویل

سویل: خاکبرداری، آرماتوربندی، بتن ریزی، محوطه سازی، عملیات آسفالت

گالری تصاویر

استراکچر

تجهیزات ثابت و دوار و مخازن ذخیره

گالری تصاویر

نصب تجهیزات و پایپینگ

کابل کشی قدرت و کابل کشی کنترل و نصب تجهیزات

گالری تصاویر

برق و ابزار دقیق

استراکچر و نصب تجهیزات

گالری تصاویر