اخذ نمایندگی از شرکت Tenova

در زمینه مهندسی، تأمین و ساخت انواع پروژه های معدنی و فولادی

www.Delkorglobal.com
www.Tenovagroup.com