اخذ رتبه 5 آب

ساخت و نصب سازه پل فولادی تقاطع گلکار

محل پروژه : تبریز
حجم عملیات :400تن
نام کارفرما : آذر سیماب
تاریخ قرار داد : 1393/06/02

اخذ رتبه 5 آب