دامنه فعالیت های شرکت

شرکت کهن آسین(cast)در حال حاضر با ارایه ی خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات،ساخت و نصب پروژه های صنعتی،معدنی،نیروگاهی،تأسیسات نفت،گاز و پتروشیمی مشغول به فعالیت می باشد و اهم آنها به شرح زیر می باشد:
1.اجرای عملیات ساختمانی
2.ساخت و نصب سازه های فلزی صنعتی و انواع تجهیزات مکانیکال ثابت و دوار و مخازن ذخیره اتمسفریک و تحت فشار
3.نصب تجهیزات مکانیکی و الکترومکانیکی
4.عملیات لوله کشی
5.عملیات برقی
6.عملیات ابزار دقیق
7.خطوط لوله
8.سرویس های جانبی
9.پیش راه اندازی
10.راه اندازی