مشخصات فنی کارخانه ساخت

[table id=6 /]

ظرفیت تولید ماهیانه 1500 تن(قابلیت افزایش تا 2000 تن در ماه)