بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی در اردیبهشت ماه سال 97 با حضور شرکت کهن آسین برگزار گردید.