نیروی انسانی شرکت

دفتر مرکزی

ردیفنام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاتسال فارغ التحصیلیسمت
1بابک خراطی اصلفوق لیسانس صنایع،مدیریت اجرایی-لیسانس مکانیک1375مدیرعامل
2اسمعیل حسین بابائیلیسانس مهندسی مکانیک1370رئیس هیئت مدیره مدیر پروژه ها
3اسفندیار حسین زادهفوق دیپلم تاسیسات1362عضو هیئت مدیره معاونت امور اجرائی
4فرزاد خراطیفوق لیسانس مکانیک1382مدیر تولید
5بهزاد خراطی اصللیسانس مهندسی عمران1381مدیر بخش ساختمان civil&structure
6امین نیرومندلیسانس مهندسی متالوژی1383مدیر کنترل و تضمین کیفیت
7علی نصرالهیلیسانس مدیریت صنعتی1392مدیر واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ها
8علیرضا اصغرپورلیسانس مهندسی پالایش1372مدیر واحدپیش راه اندازی و راه اندازی
9فرزین خلف بیگیلیسانس مهندسی برق قدرت1379مدیر واحد برق
10مهران جبارزادهلیسانس مهندسی برق الکترونیک1382مدیر واحد ابزار دقیق
11حسن احمدیانلیسانس حسابداری1379مدیر امور مالی
12رضا قبلهفوق لیسانس مکانیک1386سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
13مهرداد رنجبرفوق لیسانس کامپیوتر 1394سرپرست انفورماتیک
14سیف اله محمدزاده لیسانس مهندسی مکانیک1385مدیر واحدمهندسی ساخت
15کامران معتمدی لیسانس مکانیک1375مدیر بازرگانی
16فرهاد همپالیسانس بهداشت1382مدیر واحدHSE