کنسرسیوم تیمکو

کنسرسیوم تیمکو

شرکت سرمایه‌گذاری و بازاریابی مشترک ایران و ترکیه
کنسرسیوم تیم کو (Tiimco) از ادغام شرکت های توانمند ایرانی و ترکیه ای به منظور مشارکت، سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری پروژه های ملی و خصوصی در ایران ایجاد شده است. شرکت کهن آسین سازه با امضاء تفاهم نامه همکاری با شرکت های کشور ترکیه در زمینه هتل سازی و احداث مراکز تجاری، خدماتی، تفریحی و مسکونی در قالب کنسرسیوم تیمکو آماده اجرای پروژه های کارفرمایان می باشد.

www.Tiimco.com