پروژه های دردست اجراء

ردیفنام پروژهمحل پروژهحجم عملیاتنام کارفرماتاریخ قرارداد
1احداث فونداسیون سنگ شکن و سازه های جانبی سنگ آهک مرکزی بافقیزد_بافق------------1397
2تامین و ساخت تجهیزات پروژه ذوب خاتون آبادکرمان35 تنکانی مس 1397
3تامین ، ساخت و نصب مخازن و سیلوی پروژه آهک اهراهر260 تنکانی مس1397
4پروژه 80 واحدی مسکونی شهر جدید سهند با مشارکت بنیاد مسکنشهر جدید سهند------بنیاد مسکن و شهر سازی1397
5ساخت و نصب کوره و اسکیپ پروژه آهک اهراهر30 تنکانی مس1398
6ساخت تجهیزات پارس هستی (پروژه آهک سبزوار)سبزوار250 تنپارس هستی 1398
7احداث سوله های صنعتی جلفا جلفا------------1398
8ساخت ساختمان اهوازاهواز850 تن------1398
9ساخت پروژه گاوداریکشت و صنعت مغان220 تن------1398
10نصب تجهیزات پارس هستی (پروژه آهک سبزوار)سبزوار465 تنپارس هستی1398
11ساخت پل جاده سرم سازی ------15 تنبتن سازه آذربایجان1398
12ساخت سازه لوله آب خلعت پوشان------85 تنبتن سازه آذربایجان1398
13ساخت شبستر پارت 4شبستر145 تنتعاونی مجتمع مسکونی باران1398
14طرح توسعه سرامند سالن آمفی تئاتر محوطه سازی و آلاچیق سازیسرامند------------1398
15ساخت سوله فولاد مهر سهند------110 تنفولاد آهن جهان1398