ساخت و نصب قسمتی از سازه پل فولادی اره گر (کوثر)

  • محل پروژه : تبریز
  • حجم عملیات :400تن
  • نام کارفرما : آذر سیماب
  • تاریخ قرار داد : 1393/06/02