احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن معدن اسمالون

احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن معدن اسمالون

  • محل پروژه : استان یزد - معدن اسمالون
  • عملیات های اجرایی :شامل کلیه عملیات سویل،اسکلت فلزی،معماری،مکانیکال،الکتریکال،نصب تجهیزات و راه اندازی
  • نام کارفرما : شرکت آریا جنوب ایرانیان
  • تاریخ قرار داد : 1394/09/14